Wioska Zapomnianych Wojów

Co warto wiedzieć

lokalizacja

przy Gminnej Bibliotece Publicznej

BAKAŁARZEWO,

tylko 8 kilometrów od Suwałk

patroni

Mikuła i Pakuła – rycerze Króla Błystka (bohaterowie baśni Marii Konopnickiej
"O krasnoludkach i sierotce Marysi")

krasnoludek Pietrzyk

legenda

"Stary Skazdub"

Lokalna legenda, opowiadająca o powstaniu wsi niedaleko Bakałarzewa. Historia, o której opowiada legenda zainspirowała do zaprojektowania jednej z trzech dróg, prowadzącej przez Wioskę do Magicznego drzewa.

temat przewodni

 

Jaćwingowie – dawni mieszkańcy Suwalszczyzny.

 

Ślady Jaćwingów – tajemniczego, bałtyckiego ludu można spotkać w różnych miejscach na Suwalszczyźnie, w tym również w Bakałarzewie. Usytuowanie Wioski nad rzeką, w dolinie, pomiędzy wałami wpłynęło na przedstawienie tego zagadnienia właśnie w tym miejscu. Przez wioskę przebiegają trzy trasy wędrówki, na których zaprojektowane zostały instalacje – różnego rodzaje "tory przeszkód", nawiązujące do tematyki poszczególnych szlaków. Droga jaćwieska, rozpoczynająca wędrówkę w instalacji Grodzisko, w aktywny sposób umożliwia poznanie życia Jaćwingów. Droga Pietrzyka – powstała w oparciu o historie bohaterów utworu Marii Konopnickiej – Mikuły i Pakuły rycerzy króla Błystka oraz krasnoludka Pietrzyka – patronów Wioski. Droga legendy – nawiązuje do lokalnej legendy Stary Skazdub.

© Copyright 2014 Pracownia TUTAJ